ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ ПО ЖЕЛАНИЕ – ДО 12 ГЕСТ. СЕДМИЦА

Може да се извърши с пълна  краткотрайна венозна анестезия или с местна – парацервикален блок, комбиниран със спазмолитик.  Добре е да не се изчаква последния възможен срок, позволен от закона, а той е 12 г.с. Манипулацията е свързана с по-малък оперативен риск, когато се прави до 9-10 г.с.

Все по-често се практикува прекъсване на нежелана бременност с медикаменти – простагландини.  В Европа това е рутинна практика. В България се използуват само за прекъсване на бременност по медицински показания . Нашият опит е, че когато се цели прекъсване на бременност по желание, най-добри резултати се получават при комбинирането на простагландините с инструменталното почистване на маточната кухина. По този начин се избягват честите продължителни неправилни кръвотечения и риска от задържане на плодна част в маточната кухина.

/